Naar welk land gaat jouw volgende bijzondere reis?

Garantieregeling -wet op pakketreizen

Er is een Europese Richtlijn die reisorganisaties in de EU verplicht maatregelen te treffen tegen financieel onvermogen. Deze richtlijn is in Nederland vastgelegd in de wet: Burgerlijk Wetboek. Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 7A: Reisovereenkomst Artikel 512 De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorg gedragen voor de terugreis.

De reisorganisator maakt de in het eerste lid bedoelde maatregelen openbaar door deze te vermelden in de algemeen verkrijgbare prospectus of andere publicatie, bedoeld in Artikel 512, of op andere begrijpelijke en toegankelijke wijze.

STO-reisgarantie (alleen voor VvKR leden)
Het uitgangspunt van een Garantieregering moet zijn, dat in geval van faillissement, een curator niet bij het geld van de klanten mag kunnen komen. Verschillende organisaties hebben in het verleden een constructie gehad met een Stichting Derden Gelden. De wetgever heeft in al deze gevallen aangegeven dat er te weinig afstand was tussen het bestuur van de SDG en de eigenaar van de reisorganisatie. Het geld stond dus niet ver genoeg af van de eigenaar om buiten het bereik te blijven van een curator in geval van faillissement. Ofwel voldeed de reisorganisatie niet aan een ander onderdeel van de wet: indien vervoer is inbegrepen dient er tenminste worden zorg gedragen voor de terugreis, de zogenaamde repatrieëringsgarantie.

Sinds april 2013 bestaat de STO-reisgarantie. Dit is een Derdengeldenregeling die alleen door leden van de VvKR te gebruiken is. 

GGTO
Op 7 januari 2012 presenteren Sander Van Battuta reizen en Marco Brand van Motortrails de Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. Vanaf dat moment is er er een tweede mogelijkheid om te voldoen aan de wettelijke Garantieverplichting!

SGR
Eén van de mogelijkheden om aan deze garantie eis te voldoen is aansluiting te zoeken bij de Stichting Garantiefonds Reisgeden. Tot begin 2012 was er op de Nederlandse markt géén alternatief voor de SGR. 

SGRZ 

Vanaf 1-1-2017 heeft SGR een garantiefonds voor de zakelijke markt geintroduceerd: SGR zakelijk (SGRZ) SGRZ biedt product dekking voor de zakelijke markt, w.o. groeps- en incentive reizen en zakelijke reisbureaus.