Naar welk land gaat jouw volgende bijzondere reis?

Geslaagde nieuwjaarsborrel op de Vakantiebeurs in Utrecht

Woensdag 10 januari 2018

Er werd een mooie foto gemaakt tijdens de VvKR-nieuwjaarsborrel op de Vakantiebeurs afgelopen dinsdag 9 januari: de huidige voorzitter Ton Brinkman stond naast de drie oud-voorzitters Guus Aarts, Eduard Camping en Caroline de Greeff.

 

Het was er gezellig en lekker druk, vele leden waren aanwezig, maar ook andere partners waar VvKR momenteel mee samenwerkt of heeft gewerkt. Er ontstonden weer leuke gesprekken en ongetwijfeld werden er ook zaadjes gezaaid voor nieuwe samenwerkingen en dat alles onder het genot van koele drankjes en lekkere hapjes.

 

Ton pakte op een gegeven moment de microfoon en hield een nieuwjaarstoespraak, waarbij werd teruggekeken op een uitdagend 2017 en geproost op het nieuwe jaar. Zijn toespraak is hieronder terug te lezen.

 

We hebben veel bereikt de afgelopen jaren, door de inzet van vele vrijwilligers en onder begeleiding van de vier voorzitters. En we kijken vooral ook vooruit. VvKR groeit en ontwikkeld zich steeds verder, we hebben hiervoor de inzet nodig van onze leden. Wil je graag bijdragen, maar weet je niet precies wat, neem dan contact op met Marleen via info@vvkr.nl of 085 - 06 04 422.

TOESPRAAK TON BRINKMAN

Utrecht, 9 januari 2018

Beste leden, relaties en genodigden allereest van harte welkom op de nieuwjaarsborrel van de VVKR op deze vakdag van de vakantiebeurs.                     

Ik denk dat de tiental ondernemers die zeven jaar geleden zijn gestart met de oprichting van de VVKR niet hadden kunnen bevroeden dat zeven jaar later er een solide Vereniging zou zijn met meer dan ruim 300 leden.

Als we terug kijken op het jaar 2017 zien we hoogtepunten in de vorm van de aanmelding van het 300e lid en de lancering van onze nieuwe website in combinatie met onze nieuwe huisstijl, maar ook helaas een dieptepunt met het onverwacht overlijden van Anne van den Boogaart onze oud secretaris zij was er altijd voor de VVKR en als stille kracht altijd aanwezig.

Het leden aantal van de VVKR in 2017 is met meer dan 20% gegroeid. En ligt op dit moment ergens in de buurt van 315 met de nieuwe aanmeldingen in 2018 erbij.

De leden van de VVKR staan voor:

 • Kleinschalig reizen organiseren
 • Persoonlijke benadering
 • Betrokkenheid en deskundigheid
 • Grote expertise en kennis
 • Maar vooral reizen met respect voor de lokale cultuur, tradities en werkwijzen, dit laatste willen wij met name ook in 2018 nog meer naar voren brengen. Ik kom daar later nog op terug.

Het jaar 2018 wordt een spannend jaar voor onze leden.

 • Reisvoorwaarden per 1-7-2018 en de wet op de Privacy per mei van dit jaar
 • De VVKR heeft al de nodige voorlichting gegeven aan haar leden
 • VVKR organiseert veel Workshops die bijna allemaal al volgepland zijn, dus voor die leden die zich nog niet hebben opgegeven, haast je.
 • Meer dan 2/3 hebben van onze leden hebben een AVB verzekering, de VVKR werkt hard aan een oplossing voor de rest die nog geen verzekering hebben.
 • VVKR heeft in voorbereiding een Geschillencommissie maar dan in de vorm van een Mediation protocol t.b.v. de klanten van onze leden. Formeel hoeven wij dit niet te doen vanwege de nu nog eenzijdige reisvoorwaarden maar ook hierin willen wij aan zelfregulering en kwaliteitsverbetering gaan doen.
 • Als laatste zal de VVKR nog meer aandacht besteden aan MVR (maatschappelijk verantwoord reizen) met een eigen commissie onder leiding van Caroline de Greef onze oud voorzitter gaan we voorstellen hierover uitwerken.
 • De VVKR werkt al met al dus hard aan zelfregulering en verdere professionalisering en zal daardoor ook steeds meer een kwaliteits keurmerk worden.

 

De vooruitzichten 2018 zijn buitengewoon goed en dat zal mede de reden zijn dat de  VVKR zo hard groeit!

 • Het heeft lang geduurd maar Nederland is nu eindelijk uit de recessie!
 • Reizigers ( en met name de millenials die weinig waarde hechten aan bezit maar ook de groeiende groep babyboomers zoals ik) willen graag specialistisch en kleinschalig reizen.
 • De trend is meer en meer authentieke beleving, ik verwijs hierbij ook naar de trends die vanochtend op deze vakdag zijn gepresenteerd.
 • Door de vele reisprogramma’s op tv worden meer en meer mensen gestimuleerd met name originele en veelal verre reizen te boeken.
 • Daarnaast willen reizigers wel de zekerheid dat alles goed is geregeld (Dus een beetje avontuur maar wel met een bepaalde mate van zekerheid.)
 • Dit is nu precies wat onze kleinschalige specialistische reisorganisaties van de VVKR bieden, en wij als vereniging zullen dat zo veel mogelijk proberen te ondersteunen en promoten waar mogelijk is.

Ook dit jaar verwachten wij een groei in leden aantal van ca. 20% gezien de huidige aanmeldingen. Dit legt een grote druk op de vele actieve commissies die binnen de VVKR werken maar ook op het Bestuur. Wij blijven een beroep doen op onze leden om hierin het Bestuur te ondersteunen.

Al deze positieve ontwikkelingen hebben wij mede ondersteunt met een nieuwe responsive website ( dus zowel op de PC, maar vooral ook Mobiel|) en die als reisportaal door de reiziger gebruikt kan worden en aan de andere kant voor de  communicatie naar onze leden toe via een besloten ledenportaal. Deze website is eind 2017 “life” gegaan en de eerste analitics metingen zijn positief te noemen. Tegelijkertijd hebben wij de huisstijl gemoderniseerd en voorzien van een pay off “Specialisten in reizen “

Daarnaast is de VVKR actief op veel reisbeurzen zoals uiteraard op deze , maar ook op de reisbeurzen in Amsterdam en Groningen van afgelopen weekend. En ook hier met de nieuwe stand en huisstijl van de VVKR.

Er is veel werk verzet, maar we zijn er nog lang niet en dit zal ook een constant proces zijn in een dynamische branche als de reisbranche met name de laatste jaren is in combinatie met een dynamische brancheorganisatie voor kleinschalig en specialistische reisorganisaties.

Ik dank jullie voor jullie aandacht en sluit af met een toost op het nieuwe uitdagende jaar 2018. Dat we er een mooi jaar van mogen maken.

 

Nieuwsoverzicht