Naar welk land gaat jouw volgende bijzondere reis?

Collectief lidmaatschap ANVR gaat niet door

Maandag 15 januari 2018

Eind 2017 heeft er onder de geïnteresseerden voor een collectief lidmaatschap met ANVR een inventarisatie plaatsgevonden of men dit traject wil voortzetten. Zij kregen daarbij onder andere een overzicht van alle te verwachten kosten die deze stap met zich mee zou brengen. De oproep over het collectief lidmaatschap is ook in de reguliere nieuwsbrief van het bestuur gedeeld.

Geen doorgang collectief lidmaatschap

Uit de respons is gebleken dat er niet voldoende animo is om de benodigde groep van 50 VvKR-leden te halen. Van de 47 geïnteresseerden hebben we uiteindelijk 21 reacties ontvangen. Daarvan gaven 12 leden aan dit graag door te zetten en 9 leden gaven aan af te zien van deelname. Er kwamen ook twee reacties van leden die niet op de lijst stonden, maar wel graag willen aansluiten. Er is daarom besloten dat er niet genoeg leden zijn om het collectief lidmaatschap op gang te zetten voor deze groep i.v.m. de hoge kosten die dit lidmaatschap met zich meebrengt. 

Nieuwsoverzicht