Naar welk land gaat jouw volgende bijzondere reis?

Wat als het mis gaat tijdens een reis?

Dinsdag 27 maart 2018

Uw bedrijfscontinuïteit kan niet zonder een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  (ook wel AVB genaamd)
Als reisorganisator wilt u het beste voor uw reizigers. Door uw expertise wilt u ze de vakantie van hun dromen laten beleven. Daarnaast is het een wettelijke verplichting dat u zorgt voor een waarborg regeling zoals STO of GGTO. Tot zover heeft u alles goed geregeld voor de reiziger. Echter met ingang van 1 juli 2018 gaan de nieuwe reisvoorwaarden volgens EU recht van kracht waarbij de rechten van uw reiziger nog beter zijn beschermd en beschreven. 

Wat als het mis gaat tijdens een reis?
Stel dat er iets mis gaat bij een onderdeel van de door u aangeboden pakketreis dan beschermt de wet de reiziger zeer goed, zeker na 1 juli 2018. Dit heeft wel tot gevolg dat uw aansprakelijkheid als reisorganisatie enorm ver reikt. Ook als uw reiziger schade oploopt, materiele schade of letselschade, die veroorzaakt is door een hulppersoon (iedereen die u inschakelt om uw reis mogelijk te maken: Vervoer, Accommodatie en excursies etc.). Ook in dit geval kan de reiziger u voor deze schade aansprakelijk stellen.
 
Soort schadeclaims

De schadeclaims zijn onder te verdelen naar:

  • Zaakschade: materiele beschadiging van zaken toebehorend aan de reiziger. Bijvoorbeeld een koffer die wordt ontvreemd tijdens het vervoer.
  • Personenschade: lichamelijke of geestelijke schade van de reiziger. Bijvoorbeeld een reiziger die ernstig rugletsel oploopt door een val bij het zwembad.
  • Vermogensschade: als de reiziger financiële schade lijdt en u hier verantwoordelijk voor bent en u dit niet kunt compenseren via uw diensten. Bijvoorbeeld een advocaat die door een letselschade niet kan terug reizen en hierdoor een rechtszaak mist en daardoor inkomsten mis loopt.

 
Niet elke schadeclaim zal direct een probleem voor uw bedrijf zijn. Bijvoorbeeld bij materiele schade zien wij in de praktijk dat dit in veel gevallen via de reisverzekering van de reiziger wordt afgewikkeld. U moet er nog wel rekening mee houden, dat als dekking van deze reisverzekering ontoereikend is, de reiziger zich alsnog bij u kan melden. Meestal gaat het hierbij niet om een groot financieel risico. Door het opnemen van goede leveringsvoorwaarden kan de aansprakelijkheid voor zaak- en vermogensschade beperkt worden tot driemaal de reissom. Dit is niet mogelijk als de reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de reisorganisator.
 
Dan blijft het grootste financiële risico over: een letselschadeclaim van de reiziger. Helaas hebben wij diverse voorbeelden in de praktijk meegemaakt op basis waarvan wij van mening zijn dat dit een risico is dat u niet zelf kunt dragen.

Hoe kunt u immers een financiële voorziening treffen voor een jonge reiziger die tijdens een reis blijvende invaliditeit oploopt. Zonder een goede aansprakelijkheidsverzekering kunt u die financiële claim niet opvangen en komt de continuïteit van uw bedrijf ook in gevaar, of nog erger indien u zaken doet in een V.O.F of in privé kan het tot een persoonlijk faillissement leiden.

an het Bestuur van de VvKR hebben wij begrepen dat zij aan de leden gaan vragen of m.i.v. 1 januari 2019 het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht gesteld moet worden.
 
In nauwe samenspraak met het Bestuur van de VvKR en Allianz hebben wij een voorstel uitgewerkt waarbij het met name voor kleinschalige reisorganisaties tot een omzet van € 50.000,-- via een instapmodel van een aantal jaren het financieel mogelijk maakt om aan die verplichting te voldoen. Ook voor de andere leden zullen de voorwaarden over de hele linie aantrekkelijker worden.

Meer hierover zal door het Bestuur van de VvKR gecommuniceerd worden op de eerstkomende ALV van 20 april a.s. waarbij Meeùs ook aanwezig zal zijn om eventuele vragen te kunnen beantwoorden.
 
Op de site van de VvKR (Ledenportaal) kunt u de meest gestelde vragen terugvinden. Mocht u toch nog vragen hebben dan zijn wij ook persoonlijk te benaderen. Wij begrijpen uw activiteiten en uw risico’s en denken graag met u mee.

Brigitte van Dongen
Tel. 088-3434718
Brigitte.van.dongen@meeus.com 
Chantal Nabben
Tel. 088-3434716
cjga.nabben@meeus.com   
Marcel Dekkers 
Tel.: 088-3434688
mjc.dekkers@meeus.com

 

Nieuwsoverzicht