Naar welk land gaat jouw volgende bijzondere reis?

Reminder: regel je AVB op tijd

Maandag 29 oktober 2018

Tijdens de ledenvergadering van 20 april j.l. hebben de leden van VvKR besloten dat het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) vanaf 1 januari 2019 verplicht is. Wacht niet te lang met het regelen. Bij AON (voorheen Meeùs) en Allianz hebben ze het momenteel erg druk en de aanvraag kan soms enige tijd duren en voor je het weet is het 1 januari 2019.

 

Waarom verplicht?

Wanneer er bijvoorbeeld letselschade ontstaat gedurende een door u georganiseerde reis ben je aansprakelijk voor deze schade. Met name eenmansbedrijven of VOF-bedrijven zijn in deze gevallen erg kwetsbaar, daar je hoofdelijk aansprakelijk (dus privé) bent.

Een veelgemaakte gedachte fout is dat zo’n schade middels een reisverzekering van de reizigers zelf is verzekerd maar dat is niet zo. Door de nieuwe Europese regelgeving die per 1 juli 2018 definitief is ingegaan, is de aansprakelijkheid bij de verkoop van pakketreizen aanzienlijk uitgebreid.

Volgens de wet kun je aansprakelijk gesteld kunt worden door jouw reizigers ‘indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, en dat is beslist geen sinecure. Deze aansprakelijkheid gaat erg ver, veel verder dan voorheen. Daarnaast valt het verzekeren van deze schade ook onder de zorgplicht die je richting je klanten hebt.

Dit is de reden dat de leden van VvKR tijdens de ledenvergadering van 20 april het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering per 1 januari 2019 verplicht hebben gesteld.

(Op 27 maart hebben we, samen met Meeùs (nu AON) een artikel gedeeld wat het precies inhoudt als het onderweg misgaat.)

 

Mag ik deze verzekering ook ergens anders afsluiten?

Je mag ook je AVB elders regelen, mits je ervoor zorgt dat de polis ook daadwerkelijk aansluit en dekkend is bij je bedrijfsactiviteit. Let hier goed op. Indien je ervoor kiest je polis niet via de collectieve verzekering van AON af te sluiten, controleren wij of je polis ook daadwerkelijk voldoet. In enkele gevallen hebben we namelijk geconstateerd dat leden een verkeerde aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. En dat is zonde, je betaalt voor een verzekering die je activiteiten niet zal dekken.

 

Ik verkoop geen pakketreizen, ben ik dan ook verplicht een AVB af te sluiten?

Ja, alle leden zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht een relevante bedrijfsaansrpakelijheidsverzekering af te sluiten, maar wanneer je geen pakketreizen verkoopt is je aansprakelijkheid anders. Aon maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen de verzekering van reisorganisaties die pakketreizen verkopen, en de verzekering voor reisagenten en of andere bemiddelaars die een hun aansprakelijkheid op een andere manier kunnen verzekeren. De premie zal hier ook op zijn aangepast.

 

Contact gegevens

De documenten van AON vind je op het besloten ledenportaal op de pagina Downloads. Of je kan contact opnemen met de AON. Voor informatie over de collectieve bedrijfsverzekering verwijs ik naar de contactpersoon van AON (voorheen Meeùs): Brigitte van Dongen (Brigitte.van.dongen@aon.nl), telefoon 088 34 34 718. Zij kan al je vragen hieromtrent beantwoorden.

Nieuwsoverzicht