Naar welk land gaat jouw volgende bijzondere reis?

Privacy reglement/ Disclaimer

Privacy Reglement voor Geïnteresseerden geldt voor iedereen die gebruik maakt van de diensten van de VvKR.

  1. De door u verstrekte persoonsgegevens (waaronder naam, adres, en e-mail) wordt opgenomen in een database ten behoeve van het gebruik door de VvKR.
  2. VvKR gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WPB).
  3. De door u verstrekte gegevens zullen worden verwerkt ter uitvoering/promotie van de diensten van VvKR.
  4. Uw gegevens kunnen gebruikt worden om u reclame toe te sturen waarvoor geldt dat dit enkel beperkt wordt tot reclame waarvan verwacht wordt dat deze voor u interessant kan zijn.
  5. Indien bij de uitvoering van activiteiten van VvKR derden worden ingeschakeld (zoals kennispartners, leden van de VvKR, sponsoren en e-commerce partners) worden voor de uitvoering/promotie van de diensten van VvKR uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekt.
  6. U kunt uw gegevens gemakkelijk wijzigen. Indien u uw gegevens wilt inzien en/of wijzigen, wanneer u één van onze diensten niet meer wenst te ontvangen of wanneer u niet wenst dat VvKR uw gegevens aan derden verstrekt, dan kunt u dat mailen naar info@vvkr.nl. In geval van twijfel kan VvKR u in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door VvKR voorgeschreven wijze door te geven.
  7. Beveiliging De gegevens die de geïnteresseerden aan VvKR verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Disclaimer

Op deze website stelt de VVKR informatie ter beschikking. Hoewel de VVKR - voor zover redelijkerwijs mogelijk - inspanningen heeft geleverd om zich van de juistheid van deze informatie te vergewissen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. 

De VVKR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruiken van gegevens van deze website. Informatie over jouw geplande, geboekte of reeds genoten reis kun je verkrijgen bij jouw VVKR-reisorganisatie.