Naar welk land gaat jouw volgende bijzondere reis?

Een stukje geschiedenis

De VvKR is voortgekomen uit het in januari 2011 publiceren door brancheorganisatie ANVR (Alg. Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) van een 'zwarte' lijst van zo'n 30 reisorganisaties die volgens de ANVR niet voldeden aan de wettelijke eisen omtrent garantiestelling voor financieel onvermogen. Die actie van de ANVR vond plaats op de vakdag van de jaarlijkse Vakantiebeurs in Utrecht. Kazachstan Reizen nam het initiatief om met een aantal organisaties op dit lijstje, onderling met elkaar te overleggen. Begin april 2011 is daarop besloten een vereniging op te richten om ook de belangen van kleinschalige reisorganisaties te behartigen.

In eerste instantie is vooral gezocht naar alternatieven voor de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Na gesprekken met SGR en CA (Consumenten Autoriteit van het ministerie van EZ) is STO-reisgarantie opgericht, waarmee we als VvKR nauw samenwerken.
Daarnaast legt de VvKR nadruk op andere onderwerpen die voor haar leden belangrijk zijn, zoals het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en goede en duidelijke reisvoorwaarden.