Naar welk land gaat jouw volgende bijzondere vakantie?

Een stukje geschiedenis

De Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) is in januari 2011 opgericht als antwoord op de door de ANVR gepubliceerde “zwarte lijst" van reisorganisaties. Deze organisaties voldeden op dat moment niet aan de wettelijke verplichtingen omtrent garantiestelling voor onvermogen. 

In eerste instantie is vooral gezocht naar alternatieven voor de SGR ( Stichting Garantiefonds Reisgelden). Eén en ander heeft geresulteerd in een speciaal voor de VvKR ontwikkelde garantieregeling ondergebracht bij Stichting Take Over (STO). Inmiddels was er naast de SGR nog een andere garantieregeling onder de naam GGTO in het leven geroepen. 

Veel leden van de VvKR zijn thans aangesloten bij de STO , dan wel de GGTO of de SGR. En voldoen daarmee allemaal aan de wettelijke gestelde voorwaarde.

Naast duidelijke reisvoorwaarden hebben alle leden van de VVKR zich inmiddels tevens verplicht om uiterlijk 1-1-2019 de beschikking te hebben over een afdoende dekkende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ingeval er sprake is van het organiseren van pakketreizen. 

Met al deze genomen maatregelen laten de aangesloten leden van de VvKR duidelijk zien dat zij serieus met hun vak bezig zijn en dat zij hun verantwoordelijkheid nemen richting de Consument.