Zoeken in bestemmingen, reisthema's & reisorganisaties

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort gegevens wij van u verwerken, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

NIEUWSBRIEF: Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom?

 • Wij gebruiken uw naam voor het personaliseren van de nieuwsbrief
 • Wij gebruiken het door u opgegeven e-mailadres om u de nieuwsbrief te sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven. Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u een uitschrijfmogelijkheid.

Grondslag

 • Wij verwerken uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

 • Wij bewaren uw gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief totdat u zich heeft uitgeschreven van de nieuwsbrief.
 • Wij kunnen het feit dat u ons toestemming heeft gegeven om een nieuwsbrief te sturen en het e-mailadres waarop de toestemming ziet tot 5 jaar na uitschrijving bewaren om aan te kunnen tonen dat wij toestemming hadden voor het versturen van de nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw gegevens?

 • De gegevens staan opgeslagen bij “la Posta”
 • Naam en email worden verwerkt door La Posta voor het versturen van nieuwsbrieven.

Met deze verwerkers hebben wij goede afspraken om uw privacy te waarborgen.

OUD-LEDEN: Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom?

 • Wij verwerken uw naam, bedrijfsnaam, en KvK-nummer in het oud-ledenarchief ten behoeve van een historisch overzicht van de vereniging.
 • Wij bewaren uw adres en email om u in een incidenteel geval te kunnen benaderen voor een reünie. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dit aangeven en verwijderen wij de gegevens.
 • Indien er een bepaalde reden is voor beëindiging van het lidmaatschap door VvKR wordt dit bewaard in het oud-ledenarchief op grond van het gerechtvaardigd belang van VvKR om inschrijving te voorkomen van leden die in het verleden geroyeerd zijn.

Grondslag

 • Wij verwerken uw gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang om een historisch overzicht van de verenigingsgeschiedenis op te bouwen, het organiseren van een reünie. In ogenschouw wordt genomen dat de leden deze gegevens ook vanuit een wettelijke plicht dienen te publiceren indien ze over een website beschikken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

 • Wij bewaren de gegevens in het oud-ledenarchief zonder einddatum.

Met wie delen wij uw gegevens?

 • De gegevens staan opgeslagen bij onze hostingprovider/CMS systeem Buildix.
 • Naam en email worden verwerkt door La Posta voor het versturen van nieuwsbrieven.

Met deze verwerkers hebben wij goede afspraken om uw privacy te waarborgen.

BEVEILIGING: Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

UW RECHTEN

 • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
 • U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
  • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
  • de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
  • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • U heeft het recht op beperking van de verwerking.
 • U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: Vereniging voor Kleinschalige reisorganisaties
ADRES: Labradorstroom 87, 1271DE Huizen
EMAIL: info@vvkr.nl
TEL: 085-0604422

COOKIEBELEID

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

Opsomming van gehanteerde cookies:

Cookienaam: _gat_gtag_UA_110334667_1 Google Analytics - Statistieken
Type cookie: analytisch
Levensduur: 14 maanden

Cookienaam: _pk_id.7.5ac8 Piwik/Matomo - Statistieken
Type cookie: analytisch
Levensduur: 14 maanden

Cookienaam: PHPSESSID PHP Sessie, ten behoeve van login op account
Type cookie: functioneel
Levensduur: (n.v.t.).

Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt,  welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics en Piwik.

Trackingcookies 
Wij gebruiken geen trackingcookies en volgen uw surfgedrag ook niet op een andere manier

Cookies van derden
Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen [zoals facebook/twitter/instagram/linkedin] cookies plaatsen nadat u hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

VVKR's Business Partners

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \