Zoeken in bestemmingen, reisthema's & reisorganisaties

VvKR-BEMIDDELINGSPROTOCOL

Het kan gebeuren dat je reis niet verloopt zoals je had verwacht.

Ben je op reis?

Ben je nog op reis? Meld je klacht meteen bij de betrokken dienstverlener (zoals je hotel, reisleider etc.). Of neem meteen contact op met je reisorganisatie. De reisorganisator krijgt op deze manier de gelegenheid om de klacht op te lossen.

Bemiddeling bij een geschil

Ben je na afloop niet tevreden over de reis dan kan je dat met de reisorganisatie bespreken. Raadpleeg ook altijd de algemene voorwaarden van jouw reisorganisatie, hier staat precies vermeld hoe jouw reisorganisatie omgaat met klachtenafhandeling.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat je er samen met de reisorganisatie niet uitkomt. In dat geval is het mogelijk om, in gezamenlijk overleg, het bemiddelingscomité van VvKR in te schakelen. We hebben hiervoor een bemiddelingsprotocol opgesteld.

Wat is VvKR bemiddeling?

VvKR bemiddeling helpt om conflicten op te lossen tussen reizigers en reisorganisatie. De bemiddelaar is een getrainde vrijwilliger die luistert naar het verhaal van beide partijen. De bemiddelaar geeft geen oordeel en is neutraal. Het is de bedoeling dat de partijen die met elkaar een conflict hebben onder begeleiding van de bemiddelaar zelf samen hun conflict oplossen. Uiteraard heeft de bemiddelaar een geheimhoudingsplicht.

Voor wie?

De bemiddeling is er zowel voor reizigers als voor bij VvKR aangesloten reisorganisaties die een conflict met elkaar hebben of dreigen daarin terecht te komen. Van partijen wordt verwacht dat ze bereid zijn mee te denken over een oplossing en hier ook medewerking aan verlenen.

Hoe werkt VvKR Bemiddeling?

1. Heb je als reiziger een klacht neem hierover dan eerst contact op met je reisorganisatie.

2. Kom je er samen niet uit dan kun je contact op nemen met VvKR en kun je via een klachtregistratieformulier je klacht kenbaar maken.

3. VvKR stelt een bemiddelaar ter beschikking waar partijen op vrijwillige basis mee in gesprek gaan.

4. De bemiddelaar van VvKR bemiddelt tussen de reiziger en de reisorganisatie.

5. Het contact verloopt doorgaans telefonisch. De bemiddelaar neemt met beide partijen contact op voor meer informatie en toelichting.

6. Na de bemiddeling eindigt de procedure

6.1. De klacht is opgelost tussen partijen. Einde bemiddeling.

6.2. De klacht is niet opgelost, eventueel wordt er door (één van) de partijen een volgende stap genomen. Einde bemiddeling.

Meer weten?

Voor meer informatie en het opvragen van een klachtregistratieformulier, neem dan contact op met:

  • Marleen Nijdam
  • Telefoon: 085-06 04 422
  • e-mail: info@vvkr.nl

VVKR's Business Partners

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \