Naar welk land gaat jouw volgende bijzondere vakantie?

Bestuur van de VvKR

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Als bestuur van de VvKR onderstrepen we het belang van de VvKR als organisatie die er toe doet in het Nederlanse toeristische landschap. We willen wat door voorgangers is bereikt, voortzetten en verder uitbouwen. We zijn een vereniging, waarbinnen we ons collectieve belang dienen naast onze eigen bedrijven als touroperator. Die laatste combi doet een beroep op ieders eer en geweten. We proberen onze leden te motiveren zich ook actief voor gezamenlijke doelen in te zetten.