Zoeken in bestemmingen, reisthema's & reisorganisaties

Reisgarantie

Reisgarantie

Wanneer een reisorganisator pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen aanbiedt, dan is deze organisatie wettelijk verplicht om maatregelen te treffen voor het geval van een faillissement of dreigend faillissement (Burgerlijk Wetboek. Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 7A: Reisovereenkomst Artikel 512). Wat precies een pakketreis is, wordt hieronder uitgelegd.

Is je reisorganisatie aangesloten bij een garantieregeling of garantiefonds?

De reisorganisatie kan zich aansluiten bij een garantieregeling of een garantiefonds. In Nederland zijn de vier bekendste reisgarantieregelingen: STO Garant, GGTO,  SGR en VZR Garant. Voor de zakelijke markt is er SGRZ. Wanneer een reisorganisatie lid wil worden van VvKR en pakketreizen verkoopt, is de reisorganisatie verplicht aangesloten te zijn bij een reisgarantieregeling.

 • STO Garant

STO staat voor Stichting Take Over. STO Garant is een garantieregeling waarmee reisorganisaties voldoen aan de wettelijk verplicht gestelde garantieregeling. Deze garantieregeling zorgt ervoor dat u als reiziger verzekerd bent dat uw reisgeld veilig staat. Het uitgangspunt van een garantieregeling is dat in geval van faillissement van de reisorganisatie de reizigers terugbetaald en/of gerepatrieerd worden.
STO Garant bestaat sinds april 2013. De stichting is een initiatief van VvKR in samenwerking met Certo Escrow. Het betreft een derdengeldenregeling waarbij u op een eenvoudige en goedkope manier voldoet aan de Richtlijn Pakketreizen. De regeling is (financieel) laagdrempelig en uitermate geschikt voor kleinschalige reisorganisaties. 

 • GGTO

GGTO staat voor Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators en is opgericht in januari 2012 door reisorganisaties die kleinschalige en gespecialiseerde reizen aanbieden. GGTO was daarmee de tweede mogelijkheid, na SGR, voor reisorganisaties om te voldoen aan de wettelijke garantieverplichting! GGTO biedt reizigers de garantie dat zij hun betaalde reisgelden terugontvangen wanneer de betrokken reisorganisatie failliet of in financieel onvermogen raakt. Veel leden van VvKR zijn aangesloten bij GGTO.

 •  VZR Garant

VZR Garant is speciaal opgericht voor organisaties die geen gewone reisaanbieder of touroperator zijn, maar wel activiteiten, evenementen of reizen organiseren die onder de Europese Richtlijnen Pakketreizen vallen, met bijbehorende verplichtingen waaronder bescherming van je reizigers tegen insolventie en repatriëring. De toelatingseisen mede zijn bepaald in overleg met de diverse brancheverenigingen, zoals Hiswa en CLC Vecta. Ook steeds meer leden van VvKR zijn aangesloten bij VZR Garant.

 • SGR

SGR staat voor Stichting Garantiefonds Reisgelden en is opgericht in 1983. SGR is de grootste en de meest bekendste garantieregeling in Nederland. Bovendien is SGR het eerste garantiefonds reisgelden in Europa. Momenteel zijn vooral grotere touroperators aangesloten bij SGR, ook binnen VvKR zijn enkele reisorganisaties aangesloten bij SGR.
SGR biedt eveneens de garantie dat reizigers in geval van faillissement of bij financieel onvermogen van de reisorganisatie zij hun betaalde reisgelden terugontvangen.

 • SGRZ 

SGRZ is een garantiefonds dat speciaal voor de zakelijke markt is opgezet. De letters staan voor Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk. Dit garantiefonds bestaat sinds 1 januari 2017 en onder andere bedoeld voor organisatoren van groeps- en incentivereizen (MICE), organisatoren van schoolreizen en zakelijke reisbureaus. (bron sgrz.nl)

Wat is een pakketreis?

Een reisorganisatie is wettelijk verplicht een garantieregeling te hebben voor al hun pakketreizen. Vanaf 1 juli 2018 geldt voor alle ondernemers die pakketreizen aanbieden de Nieuwe Europese Richtlijnen Pakketreizen. Deze richtlijnen gelden, zoals de naam het al aangeeft, niet alleen in Nederland, maar voor alle EU-lidstaten. Maar wat is nu precies een pakketreis en waarom is dat belangrijk om te weten? Hieronder geven we een beknopte samenvatting.

Wat zijn reisdiensten?

Een reis bestaat meestal uit verschillende onderdelen, dit noemen we reisdiensten. We onderscheiden de volgende reisdiensten:

 • vervoer, zoals een vlucht of treinreis
 • een huurvoertuig, zoals een auto of motor
 • verblijf, zoals een hotelkamer of appartement
 • een toeristische dienst zoals een sportwedstrijd of attractiepark

(bron: acm.nl)

Voorwaarden van een pakketreis?

Welke reizen precies onder pakketreizen vallen is soms lastig uit te leggen, de belangrijkste voorwaarden leggen we hieronder uit:

Een reis is een pakketreis wanneer minimaal twee van de hierboven beschreven reisdiensten aan een reiziger wordt aangeboden en dit product meer dan 24 uur beslaat of een overnachting bevat.

Klassieke pakketreis

De klassieke pakketreis bestaat uit:

 • Er zijn twee of meer verschillende reisdiensten
 • Het betreft dezelfde reis 
 • Er is één overeenkomst
 • Er is één handelaar

Overige Pakketreizen

Ook andere reizen vallen vanaf 1 juli onder te term pakketreis. Ze moeten tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er zijn twee of meer verschillende reisdiensten
 • Het betreft dezelfde reis
 • Er zijn één meer overeenkomsten
 • Met één of meerdere reisdienstverleners

Deze reizen moeten ook nog aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

 • De reisdiensten worden weliswaar afzonderlijk afgesloten, maar worden wel één verkooppunt afgenomen
 • De reis wordt gefactureerd onder één totaal prijs
 • De reisdienst wordt aangeboden onder de term “pakketreis”
 • De reisdiensten worden nadat de overeenkomst is gesloten gecombineerd

Waarom is dit belangrijk om te weten?

Wanneer de reis die je boekt een pakketreis is, valt deze reis onder de Europese Richtlijnen Pakketreizen, hierin worden de rechten en plichten van de reisorganisatie en de consument duidelijk uitgelegd. Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? Lees dan de consuwijzer.

Wat is géén pakketreis?

Een los geboekt vliegticket is géén pakketreis. Een autovakantie met alleen accommodatie, is dat ook niet.

Meer informatie over pakketreizen

Meer informatie over pakketreizen kan je vinden op:

Burgerlijk Wetboek. Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 7A: Reisovereenkomst Artikel 512
Richtlijnenpakketreizen.nl
Consumwijzer op Pakketriezen
ACM, boekingen vanaf 1 juli 2018