Naar welk land gaat jouw volgende bijzondere reis?

Informatie lidmaatschap

De contributie van de VvKR over 2018 bedraagt € 160,00 per jaar. De opzegtermijn is 1 maand. Heb je meerdere handelsnamen waarvoor je ook het VvKR lidmaatschap wilt gebruiken? Dan kost dat € 110,00 per handelsnaam per jaar extra. De afschrijving zal vanaf 2018 geschieden per automatische incasso. 

Om lid te kunnen/mogen worden dien je aan de volgende criteria te voldoen:

 • Je dient ingeschreven te staan bij een Nederlandse Kamer van Koophandel.
  Indien je als Nederlandse organisatie gevestigd bent in de EU dien je ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel van het desbetreffende land.
 • Je omzet per jaar bedraagt maximaal € 2,0 miljoen. 
 • Je voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van de garantiestelling.

Je reisorganisatie voldoet tenminste nog aan 2 van de volgende 3 criteria:

 • Maximum aantal geboekte personen 2000 per jaar.
 • Groepsgrootte maximaal (gemiddeld) 20 personen. Dit geldt niet voor incentives.
 • Maximaal 5 full-time medewerkers, waarbij part-timers worden omgerekend naar full-timers.

Verder dien je nog aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je hebt duidelijke reisvoorwaarden op je site, die gemakkelijk vindbaar zijn voor de bezoekers van je site.
 • Je geeft in je reisvoorwaarden een uitleg hoe je je garantie hebt geregeld of je hebt een apart kopje garantieregeling waarin je dit uitlegt. Dit moet makkelijk te vinden zijn. Is de garantieregeling niet van toepassing omdat je geen pakketreizen verkoopt, vermeld dit dan ook duidelijk.
 • Op je homepage staat het logo van je garantieregeling en van VvKR. Dit is linkbaar naar de betreffende website.
 • Jaarlijks vul je de verplichte enquêtevragen omtrent de voorwaarden van het VvKR lidmaatschap in binnen de daarvoor gestelde termijn.

Indien je pakketreizen verkoopt is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering (AVB claim) (nog) niet verplicht maar uit oogpunt van zorgplicht richting clienten wel sterk aan te bevelen.

Lees onderstaande goed voor je naar het aanmeldformulier gaat

Je kan pas lid worden als je een website, reisvoorwaarden en een garantieregeling hebt. (N.B. een garantieregeling is wettelijk verplicht als je pakketreizen verkoopt. Lees op deze site meer over de verschillende mogelijkheden). Verkoop je geen pakketreizen, vermeld dit dan duidelijk op het aanmeldformulier.

Lidmaatschap bedraagt vanaf 2018 € 160,00 per jaar. Eénmalige aanmeldingskosten zijn € 25,00. Als je hebt aangemeld en je site is nog niet helemaal op orde of je moet je garantie nog regelen dan krijg je eerst alleen een factuur van € 25,00 voor de aanmeldingskosten. Deze dien je direct te betalen. Als je aanvraag is goedgekeurd, krijg je nog een factuur. Zie hieronder.

Heb je alles meteen in orde zodra je je aanmeldt dan krijg je maar één factuur.

Zodra alles is betaald krijg je van ons een welkomstmail met verschillende documenten en wordt de naam van je organisatie vermeld in de ledenlijst op onze site. Pas dan mag je het logo van de VvKR voeren. Wij streven er naar binnen 2 weken je aanvraag te behandelen. Als je lidmaatschap niet wordt goedgekeurd, krijg je de € 25,00 aanmeldingskosten niet retour.

Om onze administratie eenvoudig te houden ben je het eerste jaar tot het einde van het kalenderjaar lid. Exclusief de aanmeldingskosten gelden de volgende bedragen afhankelijk van het tijdstip van aanmelding.

Aanmelding tot en met 31 maart 2018 € 160,00
Aanmelding tot en met 30 juni 2018 € 130,00
Aanmelding tot en met 30 september 2018 € 100,00
Aanmelding tot en met 31 december 2018 €   70,00

Voor organisaties die STO-reisgarantie willen, geldt gedeeltelijk een andere procedure: je vult op het aanmeldingsformulier in dat je STO-reisgarantie wilt aanvragen. Na aanmelding krijg je een factuur van € 25,00 voor de aanmeldingskosten en heb je 1 maand de tijd om STO-reisgarantie te regelen en de betalingsvoorwaarden en reisvoorwaarden op je site aan te passen. Je laat ons binnen deze maand weten dat het op orde is. De vervolg procedure is gelijk aan bovenstaande.

Download statuten

Naar het aanmeldformulier