Zoeken in bestemmingen, reisthema's & reisorganisaties

Informatie lidmaatschap

VvKR is een vereniging voor de kleinschalige reisaanbieder. Persoonlijke betrokkenheid, expertise en duurzaamheid zijn onze belangrijkste pijlers. 

De contributie van VvKR bedraagt in 2024 bedraagt € 230,00 per jaar. Heb je meerdere handelsnamen waarvoor je ook het VvKR-lidmaatschap wilt gebruiken? Dan kost dat € 126,50 per handelsnaam per jaar extra.

Om lid te kunnen/mogen worden dien je in ieder geval aan de volgende criteria te voldoen:

 • Je dient ingeschreven te staan bij een Nederlandse Kamer van Koophandel (let goed op sbi-codes 7911 en 7912)
  Indien je als Nederlandse organisatie gevestigd bent in de EU dien je ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel van het desbetreffende land.
 • Je omzet per jaar bedraagt maximaal € 2,5 miljoen. 
 • Je voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van de garantiestelling.

Je reisorganisatie voldoet tenminste nog aan 2 van de volgende 3 criteria:

 • Maximum aantal geboekte personen 2000 per jaar.
 • Groepsgrootte maximaal (gemiddeld) 20 personen. Dit geldt niet voor incentives.
 • Maximaal 5 full-time medewerkers, waarbij parttimers worden omgerekend naar full-timers.

Verder dien je nog aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • VvKR-leden die volgens de Europese Richtlijn Pakketreizen als reisorganisator van pakketreizen worden aangemerkt zijn verplicht om een bij hun bedrijfsactiviteit passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
  Als VvKR-lid is het mogelijk om hiervoor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Speciaal voor kleine reisorganisaties heeft VvKR in nauw samenspraak met AON een aantrekkelijk arrangement ontwikkeld met een bescheiden premie maar met afdoende verzekerde bedragen.
 • Je hebt duidelijke reisvoorwaarden op je site, die via de homepage vindbaar zijn voor de bezoekers van je site.
 • Je geeft in je reisvoorwaarden een uitleg hoe je je garantie hebt geregeld of je hebt een apart kopje garantieregeling waarin je dit uitlegt. Dit moet makkelijk te vinden zijn. Is de garantieregeling niet van toepassing omdat je geen pakketreizen verkoopt, vermeld dit dan ook duidelijk!
 • Op je homepage staat het logo van je garantieregeling en van VvKR. Dit is linkbaar naar de betreffende website. Dit logo mag je plaatsen wanneer je deze van VvKR ontvangt. 
 • Alle VvKR-leden dienen vanaf 1 juli 2023 het VvKR Kompas Duurzaam Reizen te onderschrijven. Dit Kompas, speciaal opgesteld voor kleinschalige reisorganisaties, heeft als doel om de leden van VvKR meer richting te geven in het verder verduurzamen van hun reisorganisatie en reisproducten.
 • Jaarlijks vul je de verplichte enquêtevragen omtrent de voorwaarden van het VvKR lidmaatschap in binnen de daarvoor gestelde termijn.
 • De jaarcontributie wordt per automatische incasso afgeschreven. De aanmeldfactuur dien je wel zelf aan VvKR over te maken.

Tenslotte dien je te passen bij onze vereniging en kleinschalig toerisme voor te staan.

Wil je meer weten over het opstarten van een reisorganisatie? Dan is het mogelijk ons Handboek voor Startende Reisorganisaties aan te schaffen. 


Let op!
Lees onderstaande goed voor je naar het aanmeldformulier gaat

Je kan het aanmeldformulier pas invullen als je een websitereisvoorwaarden en een garantieregeling hebt. Verkoop je geen pakketreizen, vermeld dit dan duidelijk op het aanmeldformulier. Je lidmaatschap wordt pas definitief als je aan alle voorwaarden voldoet die VvKR aan haar leden stelt. We zien je als deelnemer van een garantieregeling als je op hun website als deelnemer vermeld staat, niet eerder.

De aanmeldingskosten bedragen € 75,00. Deze dien je direct te betalen bij het invullen van het inschrijfformulier. 

De jaarcontributie bedraagt vanaf 2024 € 230,00 per jaar. Als je lidmaatschap niet wordt goedgekeurd, krijg je de aanmeldingskosten niet retour.

Zodra je aan alle voorwaarden voldoet en alles is betaald krijg je van ons een welkomstmail met verschillende documenten en wordt de naam van je organisatie vermeld in de ledenlijst op onze site. Pas dan mag je het logo van VvKR voeren. Wij streven ernaar binnen 2 weken je aanvraag te behandelen.


Om onze administratie eenvoudig te houden ben je het eerste jaar tot het einde van het kalenderjaar lid. Exclusief de aanmeldingskosten gelden de volgende contributiekosten afhankelijk van het tijdstip van aanmelding.

Aanmelding 1 januari tot en met 31 maart 2024 € 230,00
Aanmelding 1 april tot en met 30 juni 2024 € 205,00
Aanmelding 1 juli tot en met 30 september 2024 € 155,00
Aanmelding 1 oktober tot en met 31 december 2024 € 115,00

Download statuten
Download Kompas Duurzaam Reizen

Naar het aanmeldformulier

VVKR's Business Partners

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \