Zoeken in bestemmingen, reisthema's & reisorganisaties

Informatie lidmaatschap

De contributie van de VvKR bedraagt in 2021 bedraagt € 200,00 per jaar. Heb je meerdere handelsnamen waarvoor je ook het VvKR lidmaatschap wilt gebruiken? Dan kost dat € 110,00 per handelsnaam per jaar extra.

 

Om lid te kunnen/mogen worden dien je aan de volgende criteria te voldoen:

 • Je dient ingeschreven te staan bij een Nederlandse Kamer van Koophandel.
  Indien je als Nederlandse organisatie gevestigd bent in de EU dien je ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel van het desbetreffende land.
 • Je omzet per jaar bedraagt maximaal € 2,0 miljoen. 
 • Je voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van de garantiestelling.

 

Je reisorganisatie voldoet tenminste nog aan 2 van de volgende 3 criteria:

 • Maximum aantal geboekte personen 2000 per jaar.
 • Groepsgrootte maximaal (gemiddeld) 20 personen. Dit geldt niet voor incentives.
 • Maximaal 5 full-time medewerkers, waarbij part-timers worden omgerekend naar full-timers.

 

Verder dien je nog aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • VvKR-leden die volgens de nieuwe richtlijn pakketreizen als Reisorganisator worden aangemerkt zijn m.i.v. 2019 verplicht om een en bij hun bedrijfsactiviteit passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
  Via VvKR is het mogelijk om hiervoor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Speciaal voor kleine reisorganisaties heeft de VvKR in nauwe samenspraak met AON een aantrekkelijk arrangement ontwikkeld met een bescheiden premie maar met afdoende verzekerde bedragen.
 • Je hebt duidelijke reisvoorwaarden op je site, die via de homepage vindbaar zijn voor de bezoekers van je site.
 • Je geeft in je reisvoorwaarden een uitleg hoe je je garantie hebt geregeld of je hebt een apart kopje garantieregeling waarin je dit uitlegt. Dit moet makkelijk te vinden zijn. Is de garantieregeling niet van toepassing omdat je geen pakketreizen verkoopt, vermeld dit dan ook duidelijk!
 • Op je homepage staat het logo van je garantieregeling en van VvKR. Dit is linkbaar naar de betreffende website.
 • Jaarlijks vul je de verplichte enquêtevragen omtrent de voorwaarden van het VvKR lidmaatschap in binnen de daarvoor gestelde termijn.
 • De jaarcontributie wordt per automatische incasso afgeschreven. De aanmeldfactuur dien je wel zelf aan VvKR over te maken.


Let op!
Lees onderstaande goed voor je naar het aanmeldformulier gaat

Je kan het aanmeldformulier pas invullen als je een websitereisvoorwaarden en een garantieregeling hebt. Verkoop je geen pakketreizen, vermeld dit dan duidelijk op het aanmeldformulier. Je lidmaatschap wordt pas definitief als je aan alle voorwaarden voldoet die VvKR voor haar leden stelt.

De aanmeldingskosten bedragen in 2021 € 75,00. Deze dien je direct te betalen bij het invullen van het inschrijfformulier. 

De jaarcontributie bedraagt vanaf 2021 € 200,00 per jaar. Als je lidmaatschap niet wordt goedgekeurd, krijg je de aanmeldingskosten niet retour.

Zodra je aan alle voorwaarden voldoet en alles is betaald krijg je van ons een welkomstmail met verschillende documenten en wordt de naam van je organisatie vermeld in de ledenlijst op onze site. Pas dan mag je het logo van de VvKR voeren. Wij streven er naar binnen 2 weken je aanvraag te behandelen.


Om onze administratie eenvoudig te houden ben je het eerste jaar tot het einde van het kalenderjaar lid. Exclusief de aanmeldingskosten gelden de volgende bedragen afhankelijk van het tijdstip van aanmelding.

Aanmelding tot en met 31 maart 2021 € 200,00
Aanmelding tot en met 30 juni 2021 € 175,00
Aanmelding tot en met 30 september 2021 € 135,00
Aanmelding tot en met 31 december 2021 € 100,00

Download statuten

Naar het aanmeldformulier