Zoeken in bestemmingen, reisthema's & reisorganisaties

Europese Richtlijn Pakketreizen

Verkoop je reizen, dan is de kans groot dat je te maken krijgt met de Europese Richtlijnen Pakketreizen (Package Travel Directive – PTD). Deze Europese Richtlijn Pakketreizen bestaat al sinds 1990 en is opgesteld om reizigers de juiste bescherming te bieden bij de aankoop van een combinatie van reisdiensten die gekwalificeerd wordt als een pakketreis. Op 1 juli 2018 is de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen in werking getreden.

Richtlijn pakketreizen raakt ook ondernemers en organisaties buiten de reisbranche

Bijzonder aan de aanpassing van 2018 is de oprekking van de definitie pakketreis, waardoor deze regelgeving ook veel ondernemers en organisaties raakt buiten de reisbranche. Naast de oprekking van de definitie pakketreis is in 2018 ook de aansprakelijkheid en informatieplicht van pakketreis aanbieders aanzienlijk uitgebreid.

Belangrijk is om vast te stellen of je daadwerkelijke een pakketreis verkoopt. Wat een pakketreis is, staat precies omschreven in de Europese Richtlijnen Pakketreizen en leggen we apart uit op onze pagina Wat is een Pakketreis?

Verantwoordelijkheden bij het organiseren van pakketreizen

De belangrijkste verantwoordelijkheden die je hebt als reisorganisator van pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen zijn: Insolventiebescherming, informatieplicht en hulp en bijstand.

Verder ben je als touroperator wettelijk volledig aansprakelijk voor je klant en de gedragingen van je leveranciers wanneer de activiteiten binnen de pakketreisovereenkomst vallen. Deze Richtlijn Pakketreizen regelgeving leidt tot een meer uitgebreide en verhoogde aansprakelijkheid.

Het afsluiten van een goede bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering (AVB) is voor jou als ondernemer is beslist geen overbodige luxe en van belang om grote financiële consequenties af te dekken bij een eventuele claim.

Het is mogelijk om je collectief te verzekeren als VvKR-lid. Meer informatie hierover kan je opvragen bij het Secretariaat van VvKR via info@vvkr.nl.

Insolventiebescherming

Reizigers die een pakketreis kopen dienen volledig tegen insolventie van de organisator beschermd te zijn. Wanneer een reisorganisaties pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen aanbiedt, is deze organisatie daarom wettelijk verplicht om maatregelen te treffen voor het geval van een faillissement of dreigend faillissement.

In Nederland wordt de insolventiebescherming geregeld door het aansluiten bij een garantieregeling. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) ziet erop toe of Nederlandse reisorganisaties die pakketreizen verkopen dit correct hebben geregeld.

Welke garantieregelingen of garantiefondsen zijn er?

De reisorganisatie kan zich aansluiten bij een garantieregeling of een garantiefonds. In Nederland zijn de vier bekendste reisgarantieregelingen: STO Garant, GGTO,  VZR Garant en SGR. Voor de zakelijke markt is er SGRZ.

Wanneer een reisorganisatie lid wil worden van VvKR en pakketreizen verkoopt, is de reisorganisatie verplicht om aangesloten te zijn bij een reisgarantieregeling.

VVKR's Business Partners

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \