Naar welk land gaat jouw volgende bijzondere vakantie?

Reisvoorwaarden

Het is niet wettelijk verplicht om algemene reisvoorwaarden te hebben, maar in de praktijk zal elke reisorganisatie deze hanteren. Er gelden wel wettelijke regels voor de invulling van de reisvoorwaarden.

Op de website van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) is veel informatie te vinden over dit onderwerp.

zie Autoriteit Consument en Markt

In de Algemene Reisvoorwaarden kunnen de volgende zaken worden vastgelegd: informatie van de reisorganisator, informatie door de reiziger, essenties, totstandkoming en inhoud van de reisovereenkomst, boeking, betaling, reissom, wijzigingen reissom, reisduur, programma, wijzigingen, reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger, vaccinaties, wijzigingen door de reiziger, in-de-plaats-stelling, annulering door de reiziger, opzegging door de reisorganisator, aansprakelijkheid en overmacht, hulp en bijstand, uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator, verplichtingen van de reisorganisatie, verplichtingen van de reiziger, klachtenregeling.

Voor verdere richtlijnen waar reisorganisatoren aan moeten voldoen, zie het Gegevensbesluit georganiseerde reizen

Zie wetten.overheid.nl