Zoeken in bestemmingen, reisthema's & reisorganisaties

Voorwaarden lidmaatschap VvKR

Om lid te worden en te blijven dient een reisorganisatie te voldoen aan de navolgende voorwaarden:

  • Een organisatie dient ingeschreven te staan bij een Nederlandse Kamer van Koophandel
    Indien je als Nederlandse organisatie gevestigd bent in de EU dien je ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel van het desbetreffende land.
  • De omzet per jaar bedraagt maximaal € 2,0 miljoen.
  • Je voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van de garantiestelling.
  • VvKR-leden die volgens de nieuwe richtlijn pakketreizen als Reisorganisator worden aangemerkt zijn verplicht om zich bij hun bedrijfsactiviteit passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (NB het is voor VvKR-leden mogelijk een zeer aantrekkelijke collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten). Deze verzekering dient van kracht te zijn op het moment dat de reisorganisator definitief lid wordt van VvKR. Meer informatie kunt u opvragen bij info@vvkr.nl.

Verder dient de organisatie nog aan tenminste 2 van de volgende 3 criteria te voldoen:

  • Het maximum aantal geboekte personen is 2000 per jaar.
  • Groepsgrootte maximaal (gemiddeld) 20 personen. Dit geldt niet voor incentives.
  • Maximaal 5 full-time medewerkers, waarbij part-timers worden omgerekend naar full-timers.

Iedere organisatie die voldoet aan de eisen zoals hierboven omschreven, die kleinschaligheid belangrijk vindt en gebruik wil maken van de voordelen die het lidmaatschap biedt, kan zich aanmelden.