Zoeken in bestemmingen, reisthema's & reisorganisaties

Kleine reisorganisaties voelen zich zwaar gedupeerd

Vrijdag 28 mei 2021

PERSBERICHT

Zestien maanden zonder inkomsten. En voor de meeste kleine reisorganisaties ook zonder overheidssteun. En dat terwijl gedupeerde reizigers door deze zelfde reisorganisaties schadeloos gesteld moeten worden. Het voelt oneerlijk. De kleinschalige reisorganisaties vinden dan ook dat ze zwaar gedupeerd worden door de overheid. Ze schreeuwen om hulp. Veel specialistische kleinschalige reisorganisaties staat het water aan de lippen en zijn een faillissement nabij.

“Na zestien maanden heeft de regering nog steeds niet ingezien dat zestien maanden zonder omzet, maar daarentegen wel omboekings- en inkoopkosten hebben, het absoluut onmogelijk maken zonder sectorspecifieke steun,” zegt voorzitter Ton Brinkman van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). “Tachtig procent van onze leden heeft geen recht op Tegemoetkoming Vaste Lasten, TVL, omdat zij vanuit huis werken en geen aparte voordeur voor hun reisorganisatie hebben of een kantoor elders huren. Daar zit het probleem. En voor velen van onze leden is deze nachtmerrie nog lang niet voorbij, want voor verre reizenspecialisten zal het nog maanden en maanden duren, voordat zij weer aan de slag kunnen en omzet kunnen maken.”

‘We zijn een vergeten groep’

Ton Brinkman: “We voelen ons een vergeten groep.” Brinkman wijst op een nieuw soort toeslagenaffaire, die er op deze manier aan zit te komen. “Achteraf zal blijken dat het totaal negeren van sectorspecifieke steun op basis van redelijkheid en billijkheid wellicht onwettig zal zijn. De reisorganisaties zullen dan gecompenseerd en schadeloos gesteld moeten worden en dan gaat  het de Nederlandse overheid nog veel meer geld kosten.”

‘Ministerie begrijpt het niet’

Kleinschalige reisorganisaties betalen hun inkoop veelal vooraf in tegenstelling tot grote reisorganisaties, die achteraf betalen. “Vanwege een weeffout in de EU-richtlijn pakketreizen komen deze inkoopkosten nu voor rekening van deze kleinschalige reisorganisaties, terwijl de consument volgens dezelfde richtlijn wel recht heeft op terugbetaling,” legt Brinkman uit. Vanaf het tweede kwartaal van 2020 is de branchevereniging VvKR al aan het lobbyen bij het ministerie van economische zaken voor branche specifieke steun. Brinkman: “Steeds opnieuw is categorisch geweigerd om met steun over de brug te komen. Met name het ontbreken van een aparte bedrijfsingang staat de vergoeding via de TVL in de weg. Onbekendheid met de branche en het niet willen begrijpen van de specifieke problematiek door het ministerie van economische zaken zal veel reisondernemers in de problemen brengen.”

‘Twee jaar zonder omzet’

De VvKR pleit ervoor dat er zo spoedig mogelijk een departement voor Toerisme komt. Want toerisme is een sector die groter is dan menig andere sector in Nederland en goed is voor vele honderdduizenden banen. VvKR is gematigd positief over de toekomst van de reisbranche op korte termijn nu de Nederlandse overheid voor steeds meer landen de reisadviezen verandert. Brinkman: “Echter voor meer dan de helft van onze 400 leden die gespecialiseerd zijn in verre landen duurt het nog wel een tijd, voordat zij weer normale omzetten kunnen draaien. Dat betekent dat ze dan bijna 2 jaar geen omzet hebben kunnen realiseren. Het is dan ook schrijnend dat in een land waar nu bijna 80 miljard aan staatssteun is verleend er geen enkele sectorspecifieke steun voor de kleinschalige reisorganisaties vanaf kon.” Kleinschalig toerisme, de specialiteit van de leden van de VvKR, in combinatie met de toenemende belangstelling voor duurzaam reizen is absoluut de toekomst, stelt Brinkman.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nathalie D’Alessandro, Woordvoerder van VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties)
Telefoon 06-34 05 39 62 of via nathalie@vvkr.nl.

Bijlage 1: Wordbestand persberichtKleine reisorganisaties voelen zich zwaar gedupeerd

Over VvKR:VvKR is een vereniging waarin zich meer dan 400 reisspecialisten verenigd hebben. Het zijn kleinschalige reisspecialisten met een grote kennis van de bestemmingen. Alle leden die pakketreizen aanbieden zijn aangesloten bij een reisgarantieregeling zoals STO-Garant, GGTO, VZR Garant of SGR. Dit wil zeggen dat reizigers verzekerd zijn wanneer de touroperator waar de vakantie is geboekt failliet gaat. De reiziger krijgt dan de vooruitbetaalde reisgelden terug. Tevens hebben alle VvKR-reisspecialisten die pakketreizen aanbieden ook een verplichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor reisorganisaties/touroperators. Deze aansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt schade aan personen en/of zaken en de daaruit voortvloeiende gevolgschade mocht er onverhoopt tijdens de reis iets gebeuren.

Nieuwsoverzicht

VVKR's Business Partners

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \