Zoeken in bestemmingen, reisthema's & reisorganisaties

“Overheid moet zelf beter informeren over reizen”

Donderdag 09 december 2021

PERSBERICHT

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst reisaanbieders vandaag in een persbericht erop dat zij consumenten die een reis boeken vooraf beter informeren over de risico’s die zij lopen bij reizen naar een gebied dat een code oranje heeft. De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) beaamt uiteraard het belang van het verstrekken van de juiste informatie van reisondernemers aan consumenten, maar is teleurgesteld in de ongenuanceerde toonzetting van ACM in dit bericht.

“De titel van het persbericht is tendentieus en VvKR betreurt de algemene stellingname van ACM hierin.” zegt VvKR-voorzitter Ton Brinkman. “Ook de overheid moet correcte informatie verstrekken en helaas zien we dat de overheid sinds de coronapandemie dit op het gebied van reizen vaak niet op juiste wijze doet. In het persbericht van ACM staan uitspraken die de verwarring rondom reisadviescode oranje alleen maar doen toenemen.”

In het bewuste persbericht van ACM worden een aantal zaken aangehaald die toch echt enige nuancering nodig hebben. Kosteloos annuleren of repatriëren hangt van verschillende factoren af. Verder ontbreekt in het persbericht informatie over de inmiddels vele manieren van verzekeren die mogelijk zijn bij het maken van een reis bij reisadviescode oranje. Door de stellingname in dit persbericht draagt ACM in deze bij aan de toenemende foutieve informatiestroom naar de consument vanuit de overheid inzake reizen.

Rondom de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt ook veel desinformatie gedeeld. Buitenlandse Zaken impliceert in hun uitingen naar buiten toe vaak dat men niet op reis mág gaan. Er is hier echter geen sprake van een verbod: bij reisadviescode oranje ontraadt het ministerie hoogstens niet-essentiële reizen rondom bepaalde veiligheidsrisico´s, ze verbieden dus niet om te reizen.

Het frustreert de leden van VvKR dat het ministerie vanaf aanvang van de pandemie de reisadviezen op een andere manier zijn gaan gebruiken dan voorheen. In plaats van te praten over veiligheidsrisico’s op de bestemming gebruiken ze de adviescode steeds vaker om reizen te ontmoedigen. Dat is misleidend. Dit heeft de afgelopen 20 maanden niet alleen voor veel extra verwarring gezorgd, maar ook voor onnodig veel financieel leed bij de reisondernemers, die veelal ook geen financiële compensatie ontvingen van dezelfde overheid.

Waarom kleurden de afgelopen maanden alle landen binnen de Europese Unie (EU) op reisadviescode geel, maar bleven alle landen buiten de EU op reisadviescode oranje? Voor veel landen buiten de EU is het namelijk wel veilig om te reizen en zijn risico’s rondom het corona-virus een stuk lager dan in Nederland zelf. “De overheid zelf informeert de consumenten onvolledig en foutief. Helaas verliest reisadviescode oranje hiermee geloofwaardigheid“ stelt Brinkman

“In onze ogen hoeven de leden van VvKR zich door het bericht van ACM niet direct aangesproken te voelen. We hebben ook geen signalen ontvangen dat er bij ACM klachten zijn binnengekomen over VvKR-leden. Door hun persoonlijke manier van werken en het belang dat zij hechten aan het veilig uitvoeren van reizen staan zij immers in voortdurende contact met hun klanten. Natuurlijk is VvKR net als ACM van mening dat reisorganisaties een heldere en duidelijke informatieplicht hebben naar hun klanten toe, maar niet alleen bij reisadviescode oranje maar ons inziens in alle gevallen!”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nathalie D’Alessandro, Woordvoerder van VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties)
Telefoon 06-34 05 39 62 of via nathalie@vvkr.nl.

Bijlage 1: word-document Wordbestand persbericht: Reisspecialisten betreuren paniek rondom vliegverbod Zuid-Afrika

Over VvKR:VvKR is een vereniging waarin zich meer dan 400 reisspecialisten verenigd hebben. Het zijn kleinschalige reisspecialisten met een grote kennis van de bestemmingen. Alle leden die pakketreizen aanbieden zijn aangesloten bij een reisgarantieregeling zoals STO-Garant, GGTO, VZR Garant of SGR. Dit wil zeggen dat reizigers verzekerd zijn wanneer de touroperator waar de vakantie is geboekt failliet gaat. De reiziger krijgt dan de vooruitbetaalde reisgelden terug. Tevens hebben alle VvKR-reisspecialisten die pakketreizen aanbieden ook een verplichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor reisorganisaties/touroperators. Deze aansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt schade aan personen en/of zaken en de daaruit voortvloeiende gevolgschade mocht er onverhoopt tijdens de reis iets gebeuren.

Bron foto: foto gemaakt door Gabriella Clare Marino via Unsplash.

Nieuwsoverzicht

VVKR's Business Partners

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \