Zoeken in bestemmingen, reisthema's & reisorganisaties

Afschaffen aanbetaling schaadt consument en reisbranche

Woensdag 26 april 2023

Het afschaffen van een aanbetaling op pakketreizen is geen oplossing om de reissector te helpen. Dat is het resultaat van een financieel onderzoek dat bureau Panteia afgelopen jaar uitvoerde onder Nederlandse reisorganisaties in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De overheid gaf opdracht de kwetsbaarheid van de bedrijfstak te onderzoeken. Want toen reizen tijdens de COVID-crisis onmogelijk was, waren reisbureaus niet in het staat om de consument hun geld terug te betalen. Het afschaffen van een aanbetaling op vakanties werd binnen Europa als één van de oplossingen aangevoerd om de financiële gevoeligheid van de reisbranche tijdens mondiale crises te beperken.

Voorfinanciering met aanbetalingen van de klant

De financieringsstructuur van de (pakket)reissector is grotendeels gebaseerd op voorfinanciering op basis van aanbetalingen door consumenten én vooruitbetalingen aan leveranciers in binnen- en buitenland. Dankzij dit systeem is de reisbranche in staat om reizen daadwerkelijk vast te leggen en te organiseren. Het afschaffen van aanbetalingen heeft tot gevolg dat veel reisorganisaties geen reserveringen meer kunnen doen, waardoor ze uiteindelijk zullen moeten stoppen met hun business.

Geen bescherming van een garantiefonds

Op den duur is het gevolg dat consumenten op eigen houtje reizen gaan boeken en alsnog gedwongen zijn toch een aanbetaling te doen rechtstreeks naar het buitenland. Deze aanbetaling valt dan niet onder de zekerheid van een garantiefonds, die wettelijk verplicht is voor Nederlandse reisorganisaties om de consument te beschermen tegen financiële gevaren bij het boeken van vakantie.

VvKR verheugd met conclusie onderzoeksrapport

“Kortom, bij het afschaffen van aanbetaling verschraalt de reisbranche enorm. Dan blijven alleen kapitaalkrachtige multinationals over die forse prijzen vragen en de consument die een unieke reis wil loopt een flink financieel risico” aldus Ton Brinkman, voorzitter van VvKR (Vereniging van Kleinschalige reisorganisaties). Hij is daarom verheugd met de conclusie van het rapport dat er geen noodzaak is om extra financiële maatregelen te treffen voor de reisbranche ter voorbereiding op crises. “Dit bevestigt onze eigen bevindingen” voegt hij toe. “In Nederland hebben we de bescherming van de consument goed geregeld met vier garantieregelingen die borg staan voor de betaalde reissommen van de consument.”

Helft ondervraagde reisspecialisten overweegt stoppen

Voor kleinschalige reisspecialisten zou het onmogelijk zijn hun bedrijf voort te zetten als zij geen aanbetaling meer aan de consument mogen vragen. Een lening kunnen zij niet afsluiten omdat banken de hand op de knip houden als het gaat om kredietverstrekking aan MKB-bedrijven. Uit de enquête van onderzoeksbureau Panteia blijkt dat 48% van de ondervraagde kleinschalige reisspecialisten overweegt te stoppen met hun bedrijf wanneer de consument geen vooruitbetalingen meer mag doen.


Meer informatie 

Download het hele rapport van de rijksoverheid via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/03/14/onderzoek-financiering-pakketreissector

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nathalie D’Alessandro, Woordvoerder van VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties)
Telefoon 06-34 05 39 62 of via nathalie@vvkr.nl.

Bijlage 1: Word-bestand Afschaffen aanbetaling schaadt consument en reisbranche

Bijlage 2: Afbeelding Ton Brinkman - voorzitter a.i. VvKR

VvKR is de branchevereniging waarin zich inmiddels 450 reisspecialisten hebben verenigd. Het zijn kleinschalige reisspecialisten met een grote kennis van de bestemmingen. Alle leden die pakketreizen aanbieden zijn aangesloten bij een reisgarantieregeling zoals STO Garant, GGTO, VZR Garant of SGR. Tevens hebben alle VvKR-reisspecialisten die pakketreizen aanbieden ook een verplichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor reisorganisaties/touroperators.

Nieuwsoverzicht

VVKR's Business Partners

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \